logo
社区首页 / 全域数据集成平台 / 问题详情
标题
mysql批量更新失败
0
用户头像
楼主:李成锋
主题:2     回复:3     获赞:0 注册日期:2023-07-04

图片alt

日志只显示个空指针,没有参考意义 两边表结构是一致的,也不知道问题在哪儿

---------------------------------------------------
签名:
共1回答
0
用户头像
回答者: 李炳强
获赞:13 注册于:2023-04-10 回答于 2023-10-11 11:03:53 #1

是离线集成流程吗?需要提供具体场景。 可以排查下库表输出是否绑定了主键和库表输出的更新选项

---------------------------------------------------
签名: